net

net
  The most common kinds are 'upena (see Haw.-Eng. entry and entries that follow it), kōkō. See float, mesh, seine.
   ♦ Various kinds:
   ♦ Throwing net, 'upena kiloi, 'upena ho'olei, 'upena kiola, uhina.
   ♦ Drag net, lau, laukō, 'alihilele.
   ♦ Gill net, ku'u, 'upena ku'u, 'upena ho'olewalewa, pahu.
   ♦ Set net, 'upena ku'u, 'upena ho'omoemoe.
   ♦ Dip net, 'āki'iki'i, pāki'iki'i.
   ♦ Bag net, 'eke, hului, huli, papa, papa hului, hano, lauahi, luelue, nae kuku, papa waha nui, 'upena kolo, pōuouo.
   ♦ Mosquito net, pākū makika.
   ♦ Other kinds: 'a'ei, 'āku'iku'i, pāku'iku'i, aumaiewa, hāka'oka'o, hei, hihi, hihi manō, holoholo, holowa'a, holoa'a, ho'olewalewa, hukihe'e, kā'e'e, kāhala, kā'ihi, ka'i'i, kā'ili, kākā, kākā uhu, kīholo, kōkō pu'upu'u, kūpō, lau 'ōpae, maiewa, maka lua, mākolu, mālua, maoloha, nae, naepuni, nukuwā'ula, nukuā'ula, pāku'ipai, pāloa, papa, papa ho'olewalewa (rare), pepeiao, pouono, puni, uluulu, ulūlu.
   ♦ Hau-wood net handles: hau ō'iao, hau ō mālolo.
   ♦ Other net parts: hāele (lashing); hoene (mesh); kuku puhi, puhi nui, puhi 'u'uku, puhi iki (stick supports); a'a pu'upu'u, 'aea (rare), 'alihi, hānai, holokuku, hope'a'ei, kahahānai, lā, mole, 'ōka'i, pā, papa, piko, pīkoni, pu'umana, uluna, ununa. Net spacer, gauge, haha kā 'upena, una.
   ♦ Net mender, kī'o'e. To set a net, ku'u, ku'una, ho'omoe, ho'omoemoe.
   ♦ To throw a net, kiloi (kiola, ho'olei) 'upena.
   ♦ To draw a net, ani. To make net meshes, kā.
   ♦ Place for setting a net, moena, ku'una.
   ♦ Net owner's canoe, poki'i (rare).
   ♦ Types of net fishing: lawai'a kōkō, hukilau, laulele, kāhe'e, kahekahe, holoholo, mōkū.

English-Hawaiian dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • .NET 3.0 — NET Framework Basisdaten Entwickler: Microsoft Aktuelle Version …   Deutsch Wikipedia

 • .Net — Framework Basisdaten Entwickler: Microsoft Aktuelle Version …   Deutsch Wikipedia

 • .net — Framework Basisdaten Entwickler: Microsoft Aktuelle Version …   Deutsch Wikipedia

 • net — net, ette, (nè, nè t . L habitude s est beaucoup introduite de faire sentir le t au masculin net, même au pluriel ; cependant plusieurs gardent la prononciation dans laquelle le t est muet) adj. 1°   Clair, sans impureté (ce qui est le sens… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • net — adj [Anglo French, clean, pure, from Latin nitidus bright, neat, from nitēre to shine]: remaining after deduction of all charges, outlay, or loss the net proceeds compare gross Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • net — NET, [n]ette. adj. Qui est sans ordure, sans soüilleure, propre. Il est opposé à sale. Un habit net. des souliers nets. maison nette. place nette. de la vaisselle nette. ma chambre est nette. du linge blanc & net. les ruës sont nettes. ayez soin… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • NET — or Net may refer to: Net (device), fibers woven in a grid like structure Net (textile), any textile in which the warp and weft yarns are looped or knotted at their intersections New Jersey Nets, a basketball team The Net (1995 film), a film… …   Wikipedia

 • .NET — (nom de domaine) Pour les articles homonymes, voir NET. .net est un domaine de premier niveau générique non restreint d Internet. Le domaine était initialement destiné aux ordinateurs des fournisseurs de réseaux (comme les fournisseurs d accès à… …   Wikipédia en Français

 • .net — (nom de domaine) Pour les articles homonymes, voir NET. .net est un domaine de premier niveau générique non restreint d Internet. Le domaine était initialement destiné aux ordinateurs des fournisseurs de réseaux (comme les fournisseurs d accès à… …   Wikipédia en Français

 • Net S.A. — Net Serviços de Comunicação S.A Type Sociedade Anônima Traded as BM F Bovespa …   Wikipedia

 • Net TV — Nombre público Net TV Tipo de canal DVB T Programación Generalista Propietario Sociedad Gestora de Televisión Net TV País …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”